Defensie Vrouwen Netwerk

Inspireren   Verbinden   Versterken


Defensie Vrouwen Netwerk is een netwerk dat in 1994 is opgericht.

Het besef groeit onder alle Defensiemedewerkers dat het opbouwen van een netwerk van belang is. Zeker voor de vrouwen binnen de Defensieorganisatie.

Deze groep is al jaren in de minderheid ten opzichte van de mannelijke collega. Het is voor de Defensiemedewerkers van belang om vrouwen te betrekken bij het vormgeven van de toekomst.

Als er gekeken wordt naar de toekomstvisie van Defensie gaat het over: samenwerken, innovatie en adaptiviteit. Netwerken is hier onlosmakelijk aan verbonden!

Defensie Vrouwen Netwerk is het netwerk waar de vrouwelijke militair en burgermedewerker de vrijheid vindt om haar stem te laten horen. Onmisbaar in een groeiend/lerende organisatie als Defensie.

Wie zijn we?

Defensie Vrouwen Netwerk (DVN) is het netwerk binnen Defensie dat zich richt op vrouwelijke burger- en militaire medewerkers.

DVN is het netwerk waar de vrouwelijke militair, burger de vrijheid vindt om haar stem te laten horen. Onmisbaar in een groeiend / lerende organisatie.

Wat doen we?

DVN organiseert activiteiten voor en door vrouwen die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van het netwerk.

Het netwerk heeft ten doel het inspireren, stimuleren, informeren, motiveren en behouden van vrouwelijke burger- en militaire medewerkers bij Defensie.

"Inspireren en helpen ontwikkelen van de vrouwen van morgen!"

Contact

Klik hier voor het contactformulier.