Lidmaatschap DVN


De contributie van het DVN lidmaatschap bedraagt € 15,00 per jaar.

Na betaling van de contributie ben je lid van DVN en kun je deelnemen aan onze bijeenkomsten. Je ontvangt dan ook het “DVN-speldje, spin in het web”.

In de aanwijzing SG A/928 staat dat bestuursleden en leden van netwerken (deze worden met name genoemd) een bepaald aantal diensturen mogen besteden voor netwerkwerkzaamheden. Voor bestuursleden is dat 80 uur per jaar, voorzitter en secretaris 120 uur en voor leden geldt dat zij 3 dagen per jaar in de gelegenheid gesteld mogen worden deel te nemen aan activiteiten die het betreffende netwerk organiseert.

Het bestuur is zoekende naar dames die zich incidenteel in zouden willen zetten om bijvoorbeeld themadagen te helpen organiseren. Mocht je suggesties hebben met betrekking tot themadagen, workshops etc. dan horen wij dat graag. Wanneer je zelf iets wilt organiseren in jouw omgeving, bijvoorbeeld een netwerkborrel of workshop, wordt ook dat door ons ondersteund.

Als je je wilt aanmelden, stuur hieronder dan je mindef emailadres op en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Aanmelden DVN